UZEM tezsiz yüksek lisans programları genel bilgiler

 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları  

 • ALES  ve Yabancı Dil Puanı aranmamaktadır.
 • Bu programa başvuracak adayın sadece lisans mezuniyet notu dikkate alınacak ve ona göre sıralama yapılacaktır. 
 • Yazılı - mülakat sınavı yapılmayacaktır.
 • Sıralamada eşitlik halinde doğum tarihi küçük olana öncelik tanınacaktır.
 • 2023-2024 Eğitim – öğretim yılı Güz yarıyılı için başvurular 26 Haziran 2023 - 16 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuruların  16 Temmuz 2023  günü mesai saati bitimine kadar Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. Bu tarihten sonra Üniversitemize ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvurular İçin Genel Bilgiler

 • Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans başvuruları için başvuru ücreti alınmayacak, başvurular internet üzerinden interaktif olarak yapılacaktır. Ne başvuru sürecinde ne de sonrasında enstitü ile yüz yüze iletişime gerek kalmadan tüm süreçlerini interaktif olarak gerçekleştirerek doğrudan derslerine başlayacaklardır. 
 • Ön kayıt ekranında adaylar 4,5x6 cm boyutunda vesikalık fotoğraflarını (öğrenci kimliğinde kullanılmak üzere) dijital ortamda yüklemelidirler. Yükleme yapılmadan Bilgi Giriş ve Tercih ekranına geçmelerine izin verilmeyecektir
 • Adaylar tek tercih yapabileceklerdir.
 • Lisansüstü programlara yerleştirilen adayların kayıt hakları, 2023–2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için geçerlidir. 
 • Enstitümüz web sayfasında adaylara yapılan duyurular tebliğ niteliğindedir. 
 • Yerleştirme sonuçları Enstitümüz web sayfasında ilan edilecek; ayrıca adaylara yerleştirme belgesi gönderilmeyecektir. 
 • Bir adayın beyanının gerçeğe uygun olmadığı tespit edildiğinde, aradan geçen süreye bakılmaksızın aday elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.  
 • Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylara mülakat sınavı ve/veya yazılı sınav yapılmayacaktır. 


Boş Kalan Kontenjanlara Öğrenci Alımı

 • Boş kontenjanlara, 26 Haziran 2023 – 16 Temmuz 2023 tarihleri arasında Enstitümüze interaktif başvuruda bulunan ve interaktif değerlendirme sonuçları ilan edilen yedek listedeki adaylar başvurabilecektir. 
 • Yerleştirmeler yedek listesinin üst sırasından başlanarak yapılacaktır.
 • Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında boş kalan kontenjanlara sırası ile 1. yedek yerleştirme,  2. yedek yerleştirme,  3. yedek yerleştirme ve sonuncu yedek yerleştirme olmak üzere yerleştirme yapılacaktır. 

Eğitim Ücreti

 • 11.000 TL (1. Yarıyıl 5000 TL x 2 Yarıyıl 6000 TL)
 • Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı en az 2, en fazla 3 yarıyılda tamamlanır. Öğrenci Toplamda 11.000,00 TL yani 1. yarıyılda 5.000,00 TLve 2. yarıyıl için 6.000,00 TL ayrı ayrı program ücreti ödeyecektir. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na ilk kez öğrenci kaydı yaptıran öğrenciler dönem harcı olan 5.000,00 TLyi öğrenci kaydını yaptırma esnasında ödeyerek kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır. İlave dönem için (3. Dönemde) ders başına 1.000,00 TL ücretlendirme yapılacaktır. Öğrenim ücreti ders yazılım haftasında Türkiye Vakıflar Bankası (Vakıfbank) şubelerine T.C. Kimlik numarası ile ödenecektir. Bu ödeme Vakıfbank ATM’lerinden de yapılabilir. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce kayıt yaptırmış öğrenciler kayıt yaptırdıkları dönemde geçerli ücret üzerinden eğitimine devam edecektir.

 

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders Yükleri

 • Tezsiz yüksek lisans programının süresi her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın üç yarıyıl olup, program en erken iki yarıyılda tamamlanmaktadır.
 • Tezsiz yüksek lisans program, toplam 30 krediden az olmamak kaydıyla en az 10 ders (tercihen her dönem için 5 ders) ile dönem projesi dersinden oluşmaktadır. 
 • Danışman öğretim üyesi ve öğrenci tarafından belirlenen “Dönem Projesi”ne en erken ikinci ders döneminde yazılım yapılabilmektedir. 
 • Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.
 • Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
 • Ders yükünü ve dönem projesini başarılı olarak tamamlayan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavına alınmaktadır. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile belirlenen üç kişilik jüri tarafından yeterlik sınavına alınmaktadır. Bu sınavda öğrenciye aldığı dersler ve dönem projesi ile ilgili sorular sorulmaktadır. Sözlü olan bu sınav sonucunda jüri, başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar vermektedir.

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Sınavları

 • Sınavlar; arasınav, final ve bütünleme sınavlarının tamamı yüzyüze olarak KTÜ Kanuni Kampüsü / TRABZON'da yapılacaktır.