haberler

Üniversitemiz Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TTM) 2022 Yılı İç Paydaş ve Dış Paydaş Toplantıları Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TTM) 2022 Yılı İç Paydaş ve Dış Paydaş Toplantıları, TTM Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cemil RAKICI’nın açılış konuşmasının ardından TTM Müdürü Prof. Dr. Oktay YILDIZ sunumunu yaptı.

ISO 9001:2015 Kalite Belgesi uyarınca yapılan toplantılara, TTM dış paydaşlarından Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Ortahisar Belediyesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Trabzon TEKNOKENT, KOSGEB Trabzon Müdürlüğü, Trabzon İl Göç İdaresi Müdürlüğü, MÜSİAD Trabzon Şubesi, Trabzon Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Arsin OSB, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Artvin Çoruh Üniversitesi temsilcileri katılımdı. Düzenlenen iç paydaş toplantısına ise Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin yanı sıra Dekanlıklar, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknoloji Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dış İlişkiler Ofisi gibi Rektörlüğe bağlı diğer birimlerin yönetici ve temsilcileri iştirak etti.

TTM Müdürü Prof. Dr. Oktay YILDIZ, Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 2022 dönemine ait yıllık faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi aktardı. Sunumunda; 2022 yılında halihazırda 140’a yakın etkinlik/eğitim düzenlendiğini, personelin 100’e yakın eğitime/etkinliğe katılım sağladığını, Üniversitemiz akademisyenlerinin projelerine/fikirlerine çok çeşitli destekler sağlandığını ve bu sayede Üniversitemizin ulusal kaynaklardan desteklenen 30 projesinin kabul edildiğini, bu projelerin bütçesinin yaklaşık 14 Milyon TL olduğunu, uluslararası kaynaklardan desteklenen 7 projesinin kabul edildiğini ve bu projelerin bütçesinin yaklaşık 23 Milyon TL olduğunu belirtti. Prof. Dr. Oktay YILDIZ sunumunda Üniversite-Sanayi İş Birliği kapsamındaki çalışmaları geliştirmek amacındaki girişimlere de değinerek bu bağlamda akademisyen/firma ziyaretleri, sözleşme bazlı araştırma çalışmaları, eşleştirme çalışmaları gerçekleştirildiğini ve bu sayede kamu fonları ile 30, özel sektör fonları ile de 28 projenin desteklendiğini, bu projelerin toplam bütçesinin ise 10 milyon TL’nin üzerinde olduğunu belirtti. Ayrıca TTM tarafından yönetilen KTÜ Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Politikası çerçevesinde, 2022 yılı itibariyle 220’den fazla buluş sahibinin, 116 ulusal patent başvurusu, 41 uluslararası patent başvurusu yapmış olduğunu ve tescilli patentlerin ticarileşmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Merkez tarafından öğrenci ve girişimcilere de çok aktif destek verildiğini dile getirerek uygulanan TÜBİTAK Projesi sayesinde, 1,5 yılda 16 girişimcinin şirketleşmesine destek olunduğunu, öğrenci projelerinde de başarı oranının %95’e varan seviyeye ulaştığını belirtti.

Toplantılarda, iç ve dış paydaşlar ile iletişim ve iş birliklerinin geliştirilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesine yönelik katılımcılar ile interaktif anket çalışması yapılarak elde edilen anonim görüşler anlık olarak değerlendirilmiş ve atılması gereken somut adımlar planlanarak toplantılar sonlandırıldı.


26 Kasım 2022