proje çağrıları

14

Nisan

2566 TÜBİTAK - Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) ile İkili İş Birliği Programı Deprem Araştırmaları Çağrısı

 

Program Adı:

2566 TÜBİTAK - Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) ile İkili İş Birliği Programı Deprem Araştırmaları Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (NSFC) arasındaki Bilimsel ve Teknik İşbirliği Protokolü çerçevesinde, üniversiteler, kamu araştırma merkezleri/enstitüleri ve şirketler (sadece Türkiye için) "Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)" projeleri için ortak teklif vermeye davet edilmektedir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

Finansman almaya hak kazanan Türk ortaklar, proje başına 1.500.000 Türk Lirasına kadar (genel giderler ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç) destek alabilirler.

Destek Oranı:

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Projelerin süresi en fazla 36 Ay olmalıdır.

Son Başvuru Tarihi:

16 Haziran 2023 , 17:00

Nasıl Başvurulur? :

Türkiye'deki proje ortaklarının 2566 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Programa Ait Özellikler:

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki araştırmacıların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Çin’deki araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak anlaşmaları gerekmektedir.

 

İşbirliği araştırma alanları:

  • Afet Sonrası Atık Yönetimi, Güvenli Yıkım ve Yapı Atıkları İçin Çevreci Bertaraf ve Geri Dönüşüm Teknolojileri
  • Sismik İzolasyona Yönelik Yenilikçi İnşaat Modelleri, Mimari Tasarımlara Yönelik Mühendislik Çözümleri, İleri Mühendislik Malzeme Teknolojileri ve Afet Sonrası Yeniden İnşa Çalışmaları
  • Depremin Sosyo-Ekonomik, Toplumsal ve Çevresel Yaygın Etkileri
  • Deprem Mühendisliğine Yönelik Dijital Teknolojiler: Merkezi Afet Yönetimi için Ulusal Telsiz İletişim Ağının Geliştirilmesi ve Entegre Gerçek Zamanlı Afet Yönetimi Bilgi Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
  • Kapsamlı Senaryo, Öngörü ve Analiz Çalışmaları
  • Afet Sırasında ve Sonrasında Arama-Kurtarma Operasyonlarının Hız ve Etkinliğinin Artırılmasına ve Enkaz Altı Canlı Tespitine Doğrudan Katkı Yapabilecek İleri Teknolojik Çözüm ve Sistemlerin Geliştirilmesi

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2566-cin-ulusal-dogal-bilimler-vakfi-nsfc-ile-ikili-is-birligi-programi-deprem-arastirmalari-cagrisi