duyurular

03

Kasım

Tez İzleme Raporları'nın Enstitü Bilgi Sistemi'ne Yüklenmesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Temmuz-Aralık 2023 Dönemi Tez İzleme Raporları'nın sunumları 22-25 Ocak 2024 tarihleri arasında yüz yüze ya da çevrimiçi (Zoom, Microsoft Teams, UZEM vb.) olarak yapılacaktır. Sunum yapmayan öğrenciler normal bir derste olduğu şekilde sınava girmemiş gibi değerlendirilerek ilgili dönemdeki Tez İzleme Raporu'ndan başarısız sayılacaktır. Sunum programları Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından hazırlanacak olup, öğrencilerimiz sunum gün ve saatleri ile ilgili kendi Anabilim Dalı Başkanlıkları ile iletişime geçerek bilgi alabilecektir.

*Tez İzlemeye girecek öğrencilerimiz için, tez izleme raporlarının tez izleme komitelerine teslimi için son gün 05 Ocak 2024 tarihidir. *Buna göre öğrencilerimizin Tez İzleme Raporlarını BYS Sisteminden giriş yaparak Enstitü Bilgi Sistemi üzerinden 05 Ocak 2024 tarihine kadar sisteme yüklemeleri gerekmektedir. (Örnek için tıklayınız)

Anabilim Dalı Başkanlıklarımız tarafından Tez İzleme Sunum Programı sonuçları 26 Ocak 2024 tarihinde yazılı olarak Enstitüye iletilecektir.

Mevzuat İlgili Madde:

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 21/5 maddesinde "Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir."  hükmü yer almaktadır. Sözkonusu hükme binaen, 2017-2018 Güz Yarıyılı'ndan itibaren doktora tezine yazılım yapmaya başlayan bütün doktora öğrencileri her yarıyılda Tez İzleme Raporu’na yazılım yapmak zorundadır.